ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, figyelmesen olvassa át jelen Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó dokumentumunkat és a felujitasazonnal.hu weboldalunkon csak akkor regisztráljon, ha a jelen dokumentumban (és a weboldalunk Adatvédelmi és Adatkezelési Nyilatkozatában) foglaltakat megértette és tudomásul veszi, a leírtakat elfogadja, és azokkal egyetért. A regisztrációval Ön elismeri a hivatkozott dokumentumok tartalmának megismerését, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadja el azok rendelkezéseit.

Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek bármikor jogában áll a korábban megadott adatait módosítani és regisztrációját (profilját) törölni. Törlés esetén a megadott adatai kezelését haladéktalanul megszüntetjük, valamint a közöttünk létrejött korábbi szerződés is azonnal érvényét veszti.

A regisztráció törlése minden esetben ingyenes, az Ön részéről semmilyen további kötelezettséggel nem jár.

 1. A felujitasazonnal.hu weboldal alapadatai:

Az üzemeltető cég neve: Inventiv Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Társaság (a továbbiakban: Üzemeltető)
Az üzemeltető cégjegyzékszáma: 01-09-380227
Az üzemeltető postázási címe: 1091 Budapest, Üllői Út 55.
Az üzemeltető székhelye: 1091 Budapest, Üllői Út 55.
E-mail: info@megujulok.hu
Adószám: 29044982-2-43

A tárhely-szolgáltatással kapcsolatos adatok:

A tárhely-szolgáltató cégneve:

A tárhely-szolgáltató címe:

 1. Általános tudnivalók, a felujitasazonnal.hu weboldal működése, célja

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tárgyát a felujitasazonnal.hu weboldalon történő, regisztráció utáni szolgáltatás-nyújtási folyamat képezi.

A felujitasazonnal.hu weboldal alapvető célja, hogy az Üzemeltetővel kapcsolatban álló – főleg, de nem kizárólagosan – ajánlatkérő magánszemély Megrendelők (a továbbiakban: ajánlatkérő megrendelő) és a weboldal közreműködésével szolgáltatást vállaló vállalkozók (a továbbiakban: szolgáltatást nyújtó felhasználó) egymásra találjanak a következő módon:

 1. Az ajánlatkérő Megrendelő a hu adatbázisában szereplő szolgáltatást nyújtó felhasználóktól, a szolgáltatást igénylő Megrendelő által megadott paraméterek szerinti munkálatokhoz ajánlatot kér.
 2. Az ajánlatkérő Megrendelő ajánlatkérése után a hu weboldalt üzemeltető cég munkatársai az ajánlatkérést a szolgáltatást nyújtó felhasználók felé ajánlatadás céljából továbbítja.

Az ajánlatkérő Megrendelő megkeresése alapján az ajánlattételre kiválasztott szolgáltatókat (az ajánlatkérő által megfogalmazott elvárásokat figyelembe véve) az Üzemeltető a saját maga által kidolgozott szűrési módszerek alapján választja ki.

A felujitasazonnal.hu weboldal üzemeltetőjének célja az, hogy a leendő megrendelő és a szolgáltatást nyújtó partner egymásra találjon, és az ajánlatkérő Megrendelő számára a neki leginkább megfelelő szolgáltatók ajánlatai kerüljenek átadásra. Ezzel kapcsolatosan az ajánlatkérő Megrendelő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat, az igényelt szolgáltatással kapcsolatos paramétereket tartalmazó adatbázist Üzemeltető elemezze, a megadott paraméterek alapján az általa meghatározott kritérium-rendszer szerint döntést hozzon és az érintett ajánlatkérő Megrendelő adatait ennek megfelelően továbbítsa potenciális szolgáltatást nyújtó partnereinek.

Az ajánlatkérő Megrendelő köteles a regisztráció és profiladatai kitöltése során a kért adatokat és paramétereket a valóságnak megfelelően megadni. Ha a megadott adatok valótlannak bizonyulnak, a felujitasazonnal.hu weboldal kitilthatja az adott ajánlatkérő Megrendelőt és regisztrációját (profilját) törölheti. Az adatok pontos megadása az ajánlatkérő Megrendelő is érdekében áll, hiszen a szolgáltatást nyújtó partnerekkel később létrejövő szerződés megkötése mindenképpen csak a valós paraméterek alapján történhet. Valótlan adatok alapján a legideálisabb szolgáltató partner közvetítése nem valósulhat meg, hiszen a legalkalmasabb szolgáltatók előszűrése az ajánlatkérő Megrendelő weboldalon megadott paraméterei alapján történik. A folyamat tehát csak akkor lehet eredményes, ha az annak alapjául szolgáló paraméterek is pontosak.

Sikeres regisztráció esetén az Üzemeltető és Ön között a létrejövő szerződést a felujitasazonnal.hu visszaigazolja, azt a felujitasazonnal.hu automata rendszere rögzíti, ami alapján később bármikor hozzáférhető. A szerződés határozatlan időre jön létre, amit Ön bármikor, indoklás nélkül egyoldalúan megszüntethet profiljának törlésével.

A szerződést az Üzemeltető is megszüntetheti – valós okra hivatkozva – az érintett Megrendelő felhasználói profiljának törlésével. Amennyiben felhasználó profilját az Üzemeltető törli, úgy erről felhasználó e-mail útján értesítést kap.

 1. A felujitasazonnal.hu működésének részletszabályai

A felujitasazonnal.hu a 2. pontban megjelölt tevékenységgel kapcsolatosan egyszerre nyújt szolgáltatást a szolgáltatót kereső ügyfeleinek és a megbízást/megrendelést kereső szolgáltató partnereinek azzal, hogy segít kiválasztani szolgáltatást nyújtó, regisztrált partnerei közül az adott munkára legalkalmasabb vállalkozót.

Azzal, hogy Ön a webes felületen regisztrál, Ön elsődlegesen (a megfelelő szolgáltató kiválasztására irányuló folyamat tekintetében) az Üzemeltetővel kerül jogviszonyba, adatait az Üzemeltető kezeli.

Üzemeltető a szolgáltatót kereső Megrendelőktől a regisztrációért díjazást nem kér, részükre ez a szolgáltatás, valamint a profiladatok módosítása, avagy törlése is díjmentes. Fizetnie Önnek kizárólag akkor kell, ha Ön valamely, a felujitasazonnal.hu által nyújtott más szolgáltatást vesz igénybe, ami az Üzemeltető saját, beárazott szolgáltatása.

A felujitasazonnal.hu weboldal célja az adott megkeresésre a legmegfelelőbb szolgáltató partner kiválasztása és közvetítése. A megfelelő partner kiválasztását több-lépcsős folyamat segíti, amelynek része az ajánlatkéréshez tartozó adatok megadása az első lépcsőfok. A szerződő felek kiszűrése után, amennyiben az Üzemeltető is részese az adott ügyletnek, és nem csak adat-továbbítás történik, a Szolgáltatási Szerződés megkötésig eljutó ügyletekben – a kiválasztott szolgáltató partner által adott árajánlatban szereplő paraméterek elfogadása után –, a szerződéses jogviszony létrejöttében már a felujitasazonnal.hu weboldal Üzemeltetője jár el a szolgáltató partner nevében, a megrendelő által elfogadott részletes árajánlat alapján.

Rendszerünk több-lépcsős, így Önnek több lehetősége is van a bejövő ajánlatkérések feldolgozása folyamán:

 1. Egy lépcsős, egyedi díjas hirdetési csomag:

Ön, mint szolgáltatást kereső Megrendelő csak egyszerű közvetítést kér, ennek érdekében meghirdeti az elvégzendő munkát. Az Ön által feladott hirdetésre, a megadott paraméterek alapján azok az ajánlatadók fogják megkeresni Önt, akik a rendszerünkben regisztrált szolgáltatók, és szintén közvetítés nélkül szeretnének válogatni a meghirdetett munkák között, így ebben az esetben ők lépnek kapcsolatba Önnel a megadott elérési útvonalakon, kommunikációs csatornákon (ez lehet e-mail vagy telefon). Ebben az esetben nem vállalunk felelősséget a munka nagyságrendjét és részleteit illetően, nem végzünk felmérési- tanácsadási-, és tervezési munkálatokat.

 

 1. több lépcsős, tanácsadással, felméréssel és tervezéssel kiegészített csomag:

Ön a felujitasazonnal.hu adatbázisában található szolgáltatásokra és szolgáltatási körökre kereshet szolgáltatást nyújtó partnereket. A megfelelő partner kiválasztását több-lépcsős folyamat segíti, amely megfelelő együttműködés esetén az Ön számára azokat a szolgáltatókat közvetíti, amelyek ezt a potenciális megbízásnak valóban eleget tudnak tenni. Az Öntől kapott adatokat szakértő műszaki munkatársunk elemzi, majd előzetes felmérést végez. Személyes helyszíni konzultáció során felméri az elvégzendő munka valós nagyságrendjét, rögzíti a részleteket. Egyezteti a Megrendelő által esetlegesen nem jelzett, de szükségszerű, kiegészítő munkálatok típusát, nagyságrendjét, valamint egyéb fontos információkat, amelyek alapján már elkészíthető egy korrekt, minden részletre kiterjedő részletes Árajánlat.

Az ajánlatkérést követően – az üzemeltető előszűrése alapján – Önnel később már csak olyan szolgáltató partnerek kerülnek kapcsolatba, akik tisztában vannak a potenciális megrendelés paramétereivel és azt felelősségteljesen vállalni is tudják. Az Önnek küldött árajánlatok alapján ezt követően Ön választja ki az optimális szolgáltatót, majd elvégezteti a munkát a fentebb meghatározott megbízásos jogviszony keretei között. Ezt követően lehetősége nyílik az elvégzett szolgáltatás értékelésére, a weboldalunkon megadott szempontok alapján. Az értékeléseket a szolgáltatást nyújtó felhasználó profilján közzétesszük, hogy a további felhasználók egy esetleges kiválasztás során kiegészítő információkkal rendelkezzenek a szolgáltató partner munkájának minőségéről.

Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a felujitasazonnal.hu weboldalon nyújtott szolgáltatások színvonalának folyamatos javítása érdekében az oldalon megjelenített szolgáltatás-típusok fajtáit és számát folyamatosan bővítse, vagy változtassa, illetőleg módosítsa, e változtatásokról a regisztrált felhasználókat – így Önt – Üzemeltető minden alkalommal e-mail útján értesíti, a változások hatályba lépését megelőzően legalább 14 nappal.

Regisztrációjával és adatlapjának kitöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatvédelmi és Adatkezelési Nyilatkozatunkban rögzítettek szerint kezeljük, és ennek keretében azt továbbítsuk a rendszerünkön keresztül Önnek ajánlatot tévő, és végül Ön által kiválasztott szolgáltató partnerünknek.

A felujitasazonnal.hu rendszerének fontos elemét képezi, hogy az ajánlatkérés után kiválasztott szolgáltató munkáját a megadott értékelési kritériumok alapján minősítsék. A minősítések segítenek abban, hogy a weboldal valós értékelések és referenciák alapján adott feladatokra a legmegfelelőbb szolgáltatót ajánlhassa. A regisztrációval Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja az értékelési rendszert.

Ön az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Ön számára partnereink ajánlatát és reklámjait megjelenítsük.

 1. A felujitasazonnal.hu díjai, a Megrendelők részére nyújtott szolgáltatások

A felujitasazonnal.hu fenntartja a jogot arra, hogy a weboldalán elérhető külön szolgáltatások díjait bármikor megváltoztathassa, azonban erről Önt legalább 14 nappal a változások hatályba lépése előtt értesíti.

A felujitasazonnal.hu a következő egyéb szolgáltatásokat nyújtja díjazás ellenében a Megrendelőinek:

 1. Hirdetés feladása fotó csatolási lehetőséggel weboldalon:

A feladott hirdetések kapcsán a szolgáltatókkal közvetlen kapcsolatot létesíthet a Megrendelő. Hangsúlyozzuk, hogy a hirdetésre több szolgáltató is jelentkezhet, tehát a megfelelő szolgáltató kiválasztásában Üzemeltető ebben az esetben nem vesz részt, és semmilyen garanciát nem vállal. 

 1. Tanácsadással, telefonos egyeztetéssel-, és tervezéssel kiegészített egyszerűsített csomag:

Az Öntől kapott adatokat szakértő műszaki munkatársunk elemzi, majd előzetes, telefonos egyeztetés útján felmérést végez, összesíti az elvégzendő munka valós nagyságrendjét, rögzíti a részleteket. Egyezteti a Megrendelő által esetlegesen nem jelzett, de szükségszerű, kiegészítő munkálatok típusát, nagyságrendjét, valamint egyéb fontos információkat, amelyek alapján már elkészíthető egy részletes Árajánlat. Ebben az esetben helyszíni felmérés, adatellenőrzés nem történik, tehát a Megrendelő által nyújtott paraméterek alapján történik az Árajánlatok megversenyeztetése. A valóságtól lényegesen eltérő adatok, valamint egyéb kiegészítő információk hiánya miatt később felmerülő plusz-szakemberek, vagy plusz-költségek szükségessége ebben az esetben lényeges árkalkuláció torzulást is okozhat.

 1. Több lépcsős, tanácsadással, felméréssel, tervezéssel kiegészített komplex csomag:  Az Öntől kapott adatokat szakértő műszaki munkatársunk elemzi, majd előzetes felmérést végez. Személyes helyszíni konzultáció során felméri az elvégzendő munka valós nagyságrendjét, rögzíti a valós méreteket, kiegészítő részleteket. Egyezteti a Megrendelő által esetlegesen nem jelzett, de szükségszerű, kiegészítő munkálatok típusát, nagyságrendjét, valamint egyéb fontos információkat, amelyek alapján már elkészíthető egy korrekt, minden részletre kiterjedő részletes Árajánlat.

Árajánlatot – az üzemeltető előszűrése alapján – Önnek ebben az esetben már csak olyan szolgáltató partner küldhet, aki tisztában van a potenciális megrendelés pontos paramétereivel és azt felelősségteljesen vállalni is tudja. Ön, az így kapott árajánlatok közül választhatja ki az optimális szolgáltatót. A felújítási folyamat menedzselése szintén a csomag részét képezi, szakértőink a teljes felújítás ideje alatt telefonos elérhetőséggel, vagy irodai konzultációval a Megrendelő rendelkezésére állnak.

Ön a felujitasazonnal.hu szolgáltatásait a következő feltételekkel vásárolhatja meg:

 • bankkártyával, az OTP SimplePay rendszerén keresztül
 • banki átutalással

 1. Felelősségi kérdések

A felujitasazonnal.hu weboldal üzemeltetője törekszik arra, hogy kizárólag olyan szolgáltatók szerepeljenek az általa ajánlottak között, akiknek a tevékenységével kapcsolatban nem érkezik olyan negatív visszajelzés, miszerint ne felelne meg a különböző jogszabályi és hatósági előírásoknak, illetőleg az elvárható legmagasabb szakmai színvonalnak. Ugyanígy törekszik arra is, hogy a rendszerében kizárólag olyan igénybe vevők szerepeljenek, akik az általuk megrendelt szolgáltatások ellenértékét megfizetik a megrendelés teljesülése után. Üzemeltető ezért fenntartja a jogot arra, hogy bármely felhasználóval (akár szolgáltatást kereső igénybe vevővel, akár a szolgáltatást nyújtó partnerrel) a kapcsolatot megszakítsa, és az érintettek profilját törölje, amennyiben az értékelések alapján indokoltnak ítéli meg.

Ön a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely problémáját, reklamációját ügyfélszolgálati telefonszámunkon, illetve e-mail címünkön tudja jelezni.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá azokért a károkért, amelyet olyan harmadik fél okoz – a felhasználók bármely hibájából vagy egyéb okból -, aki a belépéséhez szükséges azonosítókról tudomást szerzett és visszaélt vele.

 1. A webhelyhez hivatkozással kapcsolódó webhelyek

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalást (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódik. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az Üzemeltetőnek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. Adatkezelés, szerzői jog, személyhez fűződő jogok

A felujitasazonnal.hu honlapra történő minden adatfeltöltés önkéntes, és az Ön által megadott adatok kezelése (azok részleges vagy teljes törlése, helyesbítése) az Ön hozzájárulásán alapul.

Azzal, hogy bármilyen, személyhez fűződő (személyiségi) jogot érintő, vagy a szerzői jog által védett tartalmat helyez el a weboldalunkon, Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető e tartalmakat a vonatkozó jogszabályok és jelen szerződéses feltételeinek, rendelkezéseinek megfelelően (határidő nélkül, nem kizárólagosan, átruházhatóan, allicencbe adhatóan és jogdíjmentesen) felhasználja és továbbítsa az érintett potenciális partnereinek.

Mivel Ön bármikor megszüntetheti (módosíthatja) regisztrációját és profilját, az Üzemeltető vállalja, hogy ezekben az esetekben a tárolt adatokat és szellemi alkotásokat tovább nem tárolja, azokat saját rendszeréből törli, ugyanakkor a partnereinek a jelen szerződés alapján már átadott adatok és szellemi alkotások e partnerek általi kezelésével (és különösen annak megszüntetésével) kapcsolatosan nem vállal semmilyen kötelezettséget.

 1. Irányadó jog, tájékoztatások

Az Üzemeltető és a felhasználók közötti jogviszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A felek közötti jogviszonyt elsődlegesen a következő jogszabályok szabályozzák:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

Üzemeltető – különös tekintettel a fenti jogszabályokra – az alábbiakról tájékoztatja felhasználóit:

Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a felujitasazonnal.hu üzemeltetését másik személyre (cégre) ruházhassa át, mely esetben az Üzemeltető által kialakított adatbázis (így az Ön általunk kezelt adatai is) ezen új üzemeltető részére kerülnek átadásra, továbbá amely esetben az Üzemeltető helyébe az Üzemeltető és Ön között fennálló jogviszonyban ezen új személy lép; a regisztrációval Ön már most kifejezetten hozzájárul e lehetséges jövőbeni adattovábbításhoz és a szerződés átruházásához.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, figyelmesen olvassa át jelen Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó dokumentumunkat és a felujitasazonnal.hu weboldalunkon csak akkor regisztráljon, ha a jelen dokumentumban (és a weboldalunk Adatvédelmi és Adatkezelési Nyilatkozatában) foglaltakat megértette és tudomásul veszi, a leírtakat elfogadja, és azokkal egyetért. A regisztrációval Ön elismeri a hivatkozott dokumentumok tartalmának megismerését, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadja el azok rendelkezéseit.

Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek bármikor jogában áll a korábban megadott adatait módosítani és regisztrációját (profilját) törölni. Törlés esetén a megadott adatai kezelését haladéktalanul megszüntetjük, valamint a közöttünk létrejött korábbi szerződés is azonnal érvényét veszti.

A regisztráció törlése minden esetben ingyenes, az Ön részéről semmilyen további kötelezettséggel nem jár.

 1. A felujitasazonnal.hu weboldal alapadatai:

Az üzemeltető cég neve: Inventiv Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Üzemeltető)
Az üzemeltető cégjegyzékszáma: 01-09-380227
Az üzemeltető postázási címe: 1091 Budapest, Üllői út 55.
Az üzemeltető székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 55.
E-mail: info@megujulok.hu
Adószám: 29044982-2-43

A tárhely-szolgáltatással kapcsolatos adatok:

A tárhely-szolgáltató cégneve:

A tárhely-szolgáltató címe:

 1. Általános tudnivalók, a felujitasazonnal.hu weboldal működése, célja

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tárgyát a felujitasazonnal.hu weboldalon történő, regisztráció utáni szolgáltatás-nyújtási folyamat képezi.

A felujitasazonnal.hu weboldal alapvető célja, hogy az Üzemeltetővel kapcsolatban álló – főleg, de nem kizárólagosan – ajánlatkérő magánszemély Megrendelő (a továbbiakban: ajánlatkérő Megrendelő) és a weboldal közreműködésével szolgáltatást vállaló vállalkozók (a továbbiakban: szolgáltatást nyújtó felhasználó) egymásra találjanak a következő módon:

 1. Az ajánlatkérő Megrendelő a hu webes felületen az adatbázisban szereplő, szolgáltatást nyújtó felhasználóktól, a szolgáltatást igénylő által megadott paraméterek szerinti munkálatokhoz ajánlatot kér.
 2. Az ajánlatkérő Megrendelő ajánlatkérése után a hu weboldalt üzemeltető cég munkatársai az ajánlatkérést a szolgáltatást nyújtó felhasználók felé ajánlatadás céljából továbbítja.

Az ajánlatkérő Megrendelő megkeresése alapján az ajánlattételre kiválasztott szolgáltatókat (az ajánlatkérő által megfogalmazott elvárásokat figyelembe véve) az Üzemeltető a saját maga által kidolgozott szűrési módszerek alapján választja ki.

 A felujitasazonnal.hu weboldal üzemeltetőjének célja az, hogy a leendő megrendelő és a szolgáltatást nyújtó partner egymásra találjon, és az ajánlatkérő Megrendelő számára a neki leginkább megfelelő szolgáltatók ajánlatai kerüljenek átadásra.

A szolgáltatást nyújtó felhasználó köteles a regisztráció és profiladatai kitöltése során a kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni, ellenkező esetben a felujitasazonnal.hu weboldal kitilthatja az adott szolgáltatást nyújtó felhasználót és regisztrációját (profilját) törölheti. Az adatok pontos megadása alapvetően a szolgáltatást nyújtó felhasználónak is érdekében áll, hiszen a weboldal működési rendszere a megadott adatok alapján végzi el az adott munkára legalkalmasabb szolgáltatók kiszűrését, erre tekintettel az ajánlatkérési (és ajánlatadási) folyamat is akkor lehet eredményes, ha az annak alapjául szolgáló adatok is pontosak.

A sikeres regisztrációval az Üzemeltető és Ön között a létrejövő szerződést a felujitasazonnal.hu visszaigazolja és a felujitasazonnal.hu automata rendszere rögzíti, ami alapján később bármikor hozzáférhető. A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar. A szerződés határozatlan időre jön létre, amit Ön bármikor, indokolás nélkül egyoldalúan megszüntethet a profiljának törlésével.

A szerződést az Üzemeltető is megszüntetheti – valós okra hivatkozva – az érintett felhasználó profiljának törlésével. Amennyiben felhasználó profilját az Üzemeltető törli, úgy erről felhasználó e-mail útján értesítést kap. Üzemeltető az alábbi esetekben alkalmazhatja a fentiek szerinti, szankciós felmondást:

 1. Ha Ön a jelen ÁSZF-ben vagy a felujitasazonnal.hu honlapon szereplő valamely szabályt vagy előírást megszegi.
 2. Ha az Ön szolgáltatói működésével, tevékenységének jogszerűségével kapcsolatosan Üzemeltetőnek megalapozott aggályai merülnek fel (így különösen, ha észleli, hogy az Ön, illetőleg Ön által képviselt vállalkozás adószámát felfüggesztik, ellene végrehajtási vagy felszámolási eljárás indul, vagy ha Üzemeltető arról értesül, hogy Ön nem tesz eleget jogszabályi kötelezettségének vagy valamely, a tevékenysége folytatásához szükséges feltétellel vagy engedéllyel nem rendelkezik).
 3. Ha az Ön szakmai tevékenységével kapcsolatos igénybevevői visszajelzések alapján Üzemeltető megítélése szerint az Ön szolgáltatásainak színvonala nem éri el a felujitasazonnal.hu által elvárt (az adott helyzetben a jó szakembertől általában elvárható) szintet.
 4. Ha Ön a honlapon olyan megnyilvánulásokat tesz, vagy az oldalon olyan tartalmakat helyez el, amelyek az oldal rendeltetésével összeegyeztethetetlenek, vagy bárkire nézve sértőek lehetnek.
 1. A felujitasazonnal.hu működésének részletszabályai

A felujitasazonnal.hu a 2. pontban megjelölt tevékenységgel kapcsolatosan egyszerre nyújt szolgáltatást a szolgáltatót kereső ügyfeleinek és a megbízást/megrendelést kereső szolgáltató partnereinek azzal, hogy segít kiválasztani szolgáltatást nyújtó, regisztrált partnerei közül az adott munkára legalkalmasabb vállalkozót.

Azzal, hogy Ön a webes felületen regisztrál, Ön elsődlegesen az Üzemeltetővel kerül jogviszonyba, adatait az Üzemeltető kezeli.

Üzemeltető a szolgáltatót kereső Megrendelő felhasználóktól a regisztrációért díjazást nem kér, részükre ez a szolgáltatás ingyenes, és nem kér díjazást a profiladatok módosításáért, avagy törléséért sem.

Öntől, mint szolgáltatást nyújtó vállalkozótól a rendszerben való regisztrációért, a profiladatok módosításáért, avagy törléséért szintén nem kér díjazást az Üzemeltető, díjat fizetnie Önnek kizárólag akkor kell, ha valamely ajánlatkérő megkeresését a rendszeren keresztül Önnek közvetítjük, és megvalósul a szolgáltatás igénybe-vétele, illetőleg ha Ön valamely, a felujitasazonnal.hu által nyújtott más szolgáltatást vesz igénybe, ami az Üzemeltető saját, beárazott szolgáltatása.

A felujitasazonnal.hu weboldal célja az adott megkeresésre a legmegfelelőbb szolgáltató partner kiválasztása és közvetítése. A megfelelő partner kiválasztását több-lépcsős folyamat segíti, amely megfelelő együttműködés esetén Önhöz (is, és a hasonló szolgáltatást nyújtó más szolgáltató partnereinkhez is) irányítja a szolgáltatást keresőket. A szerződő felek kiszűrése után, amennyiben az Üzemeltető is részese az adott ügyletnek, és nem csak adat-továbbítás történik, a Szolgáltatási Szerződés megkötésig eljutó ügyletekben – a szolgáltató partner által adott árajánlatban szereplő paraméterek elfogadása után –, a szerződéses jogviszony létrejöttében már a felujitasazonnal.hu weboldal Üzemeltetője jár el a szolgáltató partner nevében, a megrendelő által elfogadott részletes árajánlat alapján.

A rendszerbe beérkező ajánlatkérések alapján Ön eldöntheti, hogy részt kíván-e venni az ajánlatkérésben szereplő szolgáltatás elvégzésében, és ha igen, akkor az Ajánlatkérés mely szakaszában kíván részese lenni a folyamatnak.

Weboldalunk az alábbi lehetőségeket kínálja potenciális Megrendelőinek a bejövő ajánlatkérések feldolgozása folyamán:

 1. Egy lépcsős, egyedi díjas hirdetési csomag:

A szolgáltatást kereső Megrendelő csak egyszerű közvetítést kér, ennek érdekében meghirdeti a számára elvégzendő munkát. Az általa feladott hirdetésre, a megadott paraméterek alapján Ön felveheti a kapcsolatot az ajánlatkérővel, az általa megadott elérési útvonalakon, kommunikációs csatornákon (ez lehet e-mail vagy telefon). Ebben az esetben nem vállalunk felelősséget a munka nagyságrendjét és részleteit illetően, nem végzünk felmérési-, tanácsadási-, és tervezési munkálatokat.

 

 1. Több lépcsős, tanácsadással, felméréssel és tervezéssel kiegészített csomag:

Leellenőrizzük a Megrendelőtől kapott adatokat, szakértő műszaki munkatársunk előzetes felmérést végez, személyes helyszíni konzultáció során felméri az elvégzendő munka valós nagyságrendjét, rögzíti a részleteket, a Megrendelő által nem jelzett szükségszerű, kiegészítő munkálatok típusát, nagyságrendjét, valamint egyéb fontos információkat, amelyek alapján már elkészíthető egy korrekt, minden részletre kiterjedő részletes Árajánlat. A szolgáltató partner időt és pénzt takarít meg, mert nem kell pontatlan adatok és információk miatt vitába keverednie az árajánlatot kérő megrendelővel, és folyamatos pontosításokkal új ajánlatokat készítenie. Ebben az esetben a végleges megrendelés értékének százalékos jutaléka kerül kiszámlázásra szolgáltatást végző partnerünk számára. A százalék mértékének megállapítása minden esetben a szolgáltató partner és az üzemeltető között az adott megrendelés véglegesítési folyamata során, a folyamat részeként létrejött „Egyedi megállapodás” alapján történik.

Önnek, mint szolgáltatónak az adatbázisba bekerüléshez regisztrálnia szükséges. A regisztráció során szolgáltatásával kapcsolatosan egy regisztrációs adatlapot szükséges kitöltenie. Az adatlapon minden olyan fontos információval kapcsolatban kérdéseket teszünk fel, amelyek a felhasználók részéről igényként is felmerülhetnek, tehát a kérdésekre adott pontos válaszok elősegítik az Ön sikerességét a kiválasztások során.

Közvetítési díjat kizárólag a Megrendelővel létrejött szerződéses jogviszony létrejötte után számlázunk ki azon szerződött szolgáltató partnerünk felé, aki számára tényleges munkát közvetítettünk. A jutalék mértéke az „Egyedi megállapodás” elnevezésű dokumentumban rögzített paraméterek szerint alakul, a munka nagyságrendjéhez igazodóan.

Ha a Megrendelő Önt választotta ki árajánlata alapján, a munka elvégzését követően a felhasználó értékelheti Önt az előre meghatározott szempontok szerint. A rendszer fontos eleme, hogy a kiválasztott szolgáltató munkáját a megadott értékelési kritériumok alapján minősítsék. A minősítések segítenek abban, hogy a felujitasazonnal.hu valós referenciák alapján tájékoztathassa leendő megrendelőit a szolgáltatások minőségére vonatkozóan. A regisztrációval Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja az értékelési rendszert.

Regisztrációjával és adatlapjának kitöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatvédelmi és Adatkezelési Nyilatkozatunkban rögzítettek szerint a megkötésre kerülő Szolgáltatási Szerződésben felhasználjuk, és ennek keretében azt megismerhesse a weboldalunkon keresztül szolgáltatást igénybe vevő felhasználónk.

 1. A felujitasazonnal.hu díjai, a szolgáltatói felhasználók részére nyújtott szolgáltatások

A felujitasazonnal.hu fenntartja a jogot arra, hogy a weboldalán elérhető külön szolgáltatások díjait bármikor megváltoztathassa, azonban erről Önt legalább 14 nappal a változások hatályba lépése előtt értesíti.

A felujitasazonnal.hu a következő egyéb szolgáltatásokat nyújtja díjazás ellenében a szolgáltatást nyújtó ügyfeleinek:

 1. Kapcsolat létesítése weboldalon megjelenő hirdetésekre: a szolgáltatást kereső Megrendelő felhasználók által küldött hirdetések kapcsán az adott ajánlatkérő elérhetőségeinek átadása annak érdekében, hogy Ön szolgáltatóként a szolgáltatást kereső felhasználóval ajánlatadás céljából a kapcsolatot felvehesse. Ön dönti el a hirdetésben megjelenő adatok alapján, hogy kíván e kapcsolatba lépni a Megrendelő felhasználóval. Ha igen, akkor a hirdetésben szereplő „Ajánlatot adok” gomb megnyomásával már részese lehet az Árajánlat-adás folyamatának. Hangsúlyozzuk, hogy a hirdetések több szolgáltató számára is elérhetőek, illetőleg az ajánlatkérőket szerződéskötési kötelezettség nem terheli, tehát a jelen pont alapján nyújtott szolgáltatás semmiképpen sem értelmezhető akként, hogy annak alapján a felek (az ajánlatkérő és Ön mint ajánlatadó szolgáltató) között a szerződés létrejön, erre a felujitasazonnal.hu semmilyen garanciát nem vállal. 
 2. SMS-szolgáltatás, üzenetenként: a szolgáltatás igénybevétele esetén minden, az Ön szakmájához illeszkedő ajánlatkérés esetén a rendszer Önt automatikusan értesíti SMS-ben a profiljában megadott telefonszámon. A szolgáltatást Ön a profiljából bármikor ki tudja kapcsolni, illetőleg az automatikusan leáll, amennyiben az Ön erre vonatkozó előfizetése lejárt.

Ön a felujitasazonnal.hu  szolgáltatásait a következő feltételekkel vásárolhatja meg:

 • bankkártyával, az OTP SimplePay rendszerén keresztül
 • banki átutalással

 1. Felelősségi kérdések

Üzemeltető a felek (igénybe vevő és szolgáltató) közötti jogviszonyban félként abban az esetben nem vesz részt, amikor a megrendelést kereső felhasználók kizárólag közvetítést kérnek, vagy az általuk feladott hirdetésekre azonnali adat-továbbítás történik a weboldal adatbázisból. Ezekben az esetekben ennél fogva semmilyen felelősség nem terheli egyik fél irányában sem az esetlegesen létrejött szerződések teljesítéséért, sem az igénybe vevők (valamint a szolgáltatást nyújtók) által megadott adatok helyességéért. Ugyanígy nem felelős a felujitasazonnal.hu azért sem, hogy az egyes szolgáltatók a vonatkozó szakmai és számviteli előírásoknak megfelelően, azokat betartva végezzék a feladataikat. Üzemeltető szintén nem vállal felelősséget azért, hogy az érintettek (tehát a lehetséges megrendelők és szolgáltatást nyújtók) egymással létesítenek-e, és ha igen, milyen tartalommal és formában jogviszonyt.

Ugyanakkor a felujitasazonnal.hu törekszik arra, hogy kizárólag olyan szolgáltatók szerepeljenek az általa ajánlottak között, akiknek a tevékenységével kapcsolatban nem érkezik olyan visszajelzés, miszerint az ne felelne meg a különböző jogszabályi és hatósági előírásoknak, illetőleg az elvárható legmagasabb szakmai színvonalnak. Ugyanígy törekszik arra is, hogy a rendszerében kizárólag olyan igénybe vevők szerepeljenek, akik az általuk megrendelt szolgáltatások ellenértékét később rendezik is, ezért Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy bármely felhasználóval (akár szolgáltatást kereső igénybe vevővel, akár a szolgáltatást nyújtó személyekkel) a kapcsolatot megszakítsa, az érintettek profilját bármikor törölje. Mindazonáltal az Üzemeltetőnek nem áll szándékában indokolatlanul sem ajánlatkérői, sem szolgáltatói profilokat indokolatlanul törölni.

Ön a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely problémáját, reklamációját ügyfélszolgálati telefonszámunkon, illetve e-mail címünkön tudja jelezni.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá azokért a károkért, amelyet olyan harmadik fél okoz, aki a felhasználók bármely hibájából vagy egyéb okból a belépéséhez szükséges azonosítókról tudomást szerzett.

 1. A webhelyhez hivatkozással kapcsolódó webhelyek

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az Üzemeltetőnek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. Adatkezelés, szerzői jog, személyhez fűződő jogok

A felujitasazonnal.hu honlapra történő minden adatfeltöltés önkéntes, és az Ön által megadott adatok kezelése (azok részleges vagy teljes törlése, helyesbítése) az Ön hozzájárulásán alapul.

Azzal, hogy bármilyen, személyhez fűződő (személyiségi) jogot érintő vagy a szerzői jog által védett tartalmat helyez el a weboldalunkon, Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető e tartalmakat a vonatkozó jogszabályok és jelen szerződéses feltételek rendelkezéseinek megfelelően (határidő nélkül, nem kizárólagosan, átruházhatóan, allicencbe adhatóan és jogdíjmentesen) felhasználja és továbbítsa partnereinek.

Mivel Ön bármikor megszüntetheti (módosíthatja) regisztrációját és profilját, az Üzemeltető vállalja, hogy ezekben az esetekben a tárolt adatokat és szellemi alkotásokat tovább nem tárolja, azokat saját rendszeréből törli, ugyanakkor a partnereinek a jelen szerződés alapján már átadott adatok és szellemi alkotások e partnerek általi kezelésével (és különösen annak megszüntetésével) kapcsolatosan nem vállal semmilyen kötelezettséget.

 1. Irányadó jog, tájékoztatások

Az Üzemeltető és a felhasználók közötti jogviszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadók. A felek közötti jogviszonyt elsődlegesen a következő jogszabályok szabályozzák:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Üzemeltető – különös tekintettel a fenti jogszabályokra – az alábbiakról tájékoztatja felhasználóit:

Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a felujitasazonnal.hu üzemeltetését másik személyre (cégre) ruházza át, mely esetben az Üzemeltető által kialakított adatbázis (így az Ön általunk kezelt adatai is) ezen új üzemeltető részére kerülnek átadásra, továbbá mely esetben az Üzemeltető helyébe az Üzemeltető és Ön között fennálló jogviszonyban ezen új személy lép; a regisztrációval Ön már most kifejezetten hozzájárul e lehetséges jövőbeni adattovábbításhoz és a szerződés átruházásához.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy mivel Ön a felujitasazonnal.hu honlapon szolgáltatóként, abból a célból regisztrál, hogy Ön, illetőleg az Ön vállalkozása az oldal szolgáltatást kereső felhasználói számára díjazás ellenében szolgáltatást nyújtson, ezért az Ön (illetőleg az Ön által képviselt vállalkozás) és az Üzemeltető között létrejövő szerződés nem minősül vállalkozás és fogyasztó közötti szerződésnek, a felek jogviszonyára a vállalkozás és fogyasztó közötti jogviszonyt szabályozó jogszabályokat (így különösen a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendeletet) nem kell alkalmazni.